Cho thuê xe nâng, xe xúc các loại

  • Cho thuê xe nâng điện
  • Cho thuê xe nâng dầu

Chế tạo, mua bán Pallet. Mua bán bao Jumbo.

  • Sản xuất các loại pallet gỗ, pallet sắt
  • Thu mua bao Jumbo cũ
  • Bán các loại bao Jumbo

Sửa chữa, bảo dưỡng xe nâng, xe cơ giới

  • Kiểm tra hư hỏng
  • Sửa chữa các loại xe nâng điện xe nâng dầu